K.M. Packaging

บริษัท เค.เอ็ม.แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรัยใส่อาหาร ก่อตั้งขึ้นปีคศ. 1984 KMP เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตถ้วยกระดาษเคลือบ PE ที่เหมาะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม จากกระแสนิยมของประเทศแถบตะวันตก และรูปแบบการดำเนินชีวิตยที่เร่งรีบ ที่ต้องการความสะดวกสบาย จึงมีมีคว่ามต้องการบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่อาหาร และเครื่องดื่มที่สะอาด สะดวกและง่ายต่อการชั้งาน เข้ามามีส่วนช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น

นับจากวันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ KMP มีถ้วยกระดาษที่หลากหลายสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งถ้วยกระดาษสำหรับใส่เครื่องดื่มร้อนและเย็น, ถ้วยไอศกรีม, ถังกระดาษ,รวมถึงกล่อง และถาดสำหรับบรรจุอาหารขนาดต่างๆ จากความมุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ KMP ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและ บริการอย่างต่อเนื่องและทันสมัย เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดที่เติบโตขึ้นในแต่ละปี

ในปัจจุปัน KMP เป็นบริษัทผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่ต้องการ “สร้างแบรนด์” แบบ OME ผลิตจำนวนมากตามที่ลูกค้ากำหนด หรือลูกค้า “ไม่มีแบรนด์” ขึ้นอยู่กับความต้อง การของลูกค้าที่ผลิตจำนวนน้อย KMP มีเครื่องพิมพ์ระบบ Offset, FLEXO และ Digital Print ที่มีคุณภาพ เรายังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพงานบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สากล พัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานที่ครบวงจร รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานให้คำปรึกษาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ Packaging Design และทีมงานแนะนำบรรจุภัณฑ์ Development เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า สำหรับใส่อาหาร และเครื่องดื่มตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ในปัจจุบัน KMP ได้รับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ KMP จึงมุ่งขยายฐานลูกค้าไป ยังตลาดต่างประเทศในหลายๆประเทศแถบเอเชีย โดย KMP ยังคงมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ KMP ได้รับรองมาจราฐานตามระบบ ISO 22000 ซึ่งจะเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMP และ HACCP ซึ่งเป็นษที่สะอสดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ในปัจจุบัน KMP เป็น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภททั้งเครื่องดื่มร้อน-เย็นประเภทถ้วยกระดาษ ชาม, เบนโตะ, ไอศกรีม, ป๊อปคอน และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน และความต้องการซึ่งอาหารปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต KMP จะเลือกใช้วัตถุดิบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรอง FDA ส่วนวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต คือ กระดาษ จะนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นกระดาษ VIRGIN PULP จากไม้ป่าปลูกเพื่ออุตสาหกรรม ไม่ทำลายธรรมชาติ

บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ควบคู่กัน Sustainability และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด Delivery Service ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานในยุคปัจจุบัน

 • G
  Green at heart
  รักษ์โลกอย่างจริงจัง

  เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจและ คิดคŒนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย ต่อโลก และปลอดภัย ต่อผู้บริโภค

 • I
  Integrity
  มั่นคง และซื่อสัตย์

  KMP ยึดมั่นที่จะรักษาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ที่เราผลิตตามท่ีเราได้รับการยอมรับ จาก มาตรฐานสากลต่าง ๆ รวมถึงบริการการให้ คําปรึกษาแบบมืออาชีพ

 • V
  Variety
  มีทางเลือกหลากหลาย

  บรรจุภัณฑ์ของ KMP มีมากกว่า 1000 รูปแบบ อีกทั้งเรายังมีทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์บ รรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละธุรกิจ

 • E
  Evolving
  พัฒนาไม่หยุดนิ่ง

  เราคิดค้น ตามหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อตอบโจทยกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตลอดเวลา

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกในอุตสาหกรรมอาหารโดยมีมาตรฐานระดับโลก”

พันธกิจ (MISSION)

 1. มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค้า ที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าอย่ายั่งยืน
 2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
 3. มุ่งมั่นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และบริหารต้นทุนสินค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายให้องค์กร สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผ่านการรับรองมาตรฐาน